1px
Tänään on Tuesday, 23:s Aprilta 2024.
jaritasanen
1pxSivulatauksia:
2927599
Kuninkaan kasky, esipuhe

KUNINKAAN KÄSKY

ESIPUHE

Hyvä lukijani! Kädessäsi on kirja `Kuninkaan käsky’. Sain Herralta kehotuksen vuoden 1995 alkaessa kirjoittaa tämän kirjan. Tuossa lyhyessä ilmoituksessa, jonka Jumala antoi, hän antoi ensin vain nimen kirjalle. Ajan kuluessa on pikkuhiljaa hahmottunut, millainen kirjan sisällön tulisi olla.

Sain Jumalalta ymmärryksen kerätä tähän kirjaan joitakin saarnoja, joihin Herra itse on antanut aiheen. Kuninkaan käskyn voisi uudessa liitossa ymmärtää hyvin pitkälle lähetyskäskynä, joka on Markuksen evankeliumin lopussa, jakeissa 16:15-20: "`Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.  Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä, nostavat käsin käärmeitä, ja jos he juovat jotakin kuolettavaa, ei se heitä vahingoita; he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi.’ Kun nyt Herra Jeesus oli puhunut heille, otettiin hänet ylös taivaaseen, ja hän istui Jumalan oikealle puolelle. Mutta he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta."

Tämän kirjan sisältö painottuu hyvin pitkälle Jumalan kutsuun. Tuon sitä esille siitä näkökulmasta, että lähetyskäsky pystyttäisiin täyttämään ja että Jumalan palvelijat viimeisinä aikoina perustaisivat uskonsa yliluonnolliseen Jumalaan ja hänen voimaansa. Heidän tulisi elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan huulilta. Minkä Jumala suullaan puhuu, sen hän kädellään täyttää. Tämä kirjakin on Jumalan puhetta, jonka hän käski tehdä. Hän puhui sen suullaan ja on kädellään ollut sitä täyttämässä.

Yhdennentoista hetken työmiestenkin tulisi olla Jumalan käden jatkeita.  Heidän tulisi ottaa vastaan kutsu ja ottaa vastaan voima ja voitelu Jumalalta ja lähteä liikkeelle taivaalliselle elovainiolle ja viinitarhaan, josta tässä kirjassa myös puhutaan.  Tämän kirjan tarkoitus on nostaa kutsutut esille, nostaa heidät pystyyn ja varustaa heitä palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tarkoituksena on myös varustaa heitä sielujen voittamiseen ja vanhurskauden ylläpitämiseen sekä kaiken jumalallisen esille tuomiseen.

Kuten mainitsin, tämä kirja on koottu saarnoista. On lukuja ja kappaleita, joissa jokin Raamatun kohta saattaa toistua uudelleen.  Jokin asia voi tulla uudestaan hieman toisessa muodossa, mutta uskon, että kertauskin on tarpeen, ja se on Jumalan Hengen vaikuttamaa ja puhuttelee lukijaa.

Olen koonnut tätä kirjaa hyvin aralla tunnolla, koska sain Jumalalta noin kahdeksan vuotta sitten sanan, että vain yksi kymmenesosa hengellisistä kirjoista on kirjoitettu hänen käskystään. Näiden kahdeksan vuoden aikana prosentit ovat muuttuneet ehkä vieläkin huonompaan suuntaan. Elämmehän kaupallisuuden ja viihteellisyyden aikaa. Siksi olen laittanut käden sydämelleni, että voisin välittää tässä kirjassa jotakin taivaallista Isän sydämeltä. Tämä ei saisi olla vain kirja kirjojen joukossa, joka vain pikaisesti lukaistaan läpi ja laitetaan sitten hyllylle pölyttymään. Toivon, että sanoma voisi jäädä elämään lukijan sydämeen ja vaikuttaisi sen, että kirja voisi kulkeutua eteenpäin niille uskoville, jotka kamppailevat kutsun kanssa ja etsivät elämäänsä Jumalan tahtoa.

Lukijoiden joukossa on varmasti myös joku ihminen, joka ei vielä tunne Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena Vapahtajana. Uskon, että sinullekin on tässä kirjassa jotakin. Tärkein asia on, että luovutat elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Rukoile lyhyt rukous: "Herra Jeesus, tule minun sydämeeni. Anna minun syntini anteeksi. Uudestisynnytä minut elävään toivoon pysyvän, iankaikkisen Sanasi kautta. Ohjaa minun elämääni. Tahdon tunnustaa sinut Herraksi ja Kristukseksi myös ihmisten edessä. Aamen."
Jos sinä sydämestäsi rukoilet tämän rukouksen, Jeesus todella tulee sinun sydämeesi. Jumalan Henki alkaa todistaa sinun henkesi kanssa, että olet Jumalan lapsi.

Jos sinä, lukijani, olet heikko tai koet olevasi kylmällä paikalla ja viilentynyt uskossa tai olet langennut, rukoile lyhyt rukous. Pyydä, että Jeesuksen veri uudelleen puhdistaa sydämesi. Silloin voit sydän Karitsan verellä puhtaaksi vihmottuna lähteä uudelleen vaeltamaan Kristuksen kanssa.
Jos olet väsynyt tämän ajan kiireiden, murheiden ja huolien keskellä, ano Jumalan Sanan perusteella voimaa. Hän lupaa antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa. Pyydä sitä tällä hetkellä ylhäältä valkeuksien Isältä, jonka tyköä tulee kaikki täydellinen hyvä anti ja lahja. Hän antaa sinulle voitelua ja voimaa.

Jos olet sairas, rukoile näin: "Jeesus, paranna minut. Uskon, että sinun haavojesi kautta olen parannettu."

Pyydän lukijaani perehtymään tarkemmin Jumalan Sanaan ja niihin Raamatun kohtiin, jotka tässä kirjassa on esille tuotu. Lue kyseisiä lukuja laajemminkin ja tutki, mitä Jumalan Sana sanoo. Raamatun kohdat tässä kirjassa ovat hyvinkin lyhyessä muodossa. Itse Sanasta ne löytyvät laajemmassa yhteydessä. Jokin kohta voi olla lyhennetyssä muodossa, koska se on ulkomuistista julistettu. Olen pyrkinyt kuitenkin keräämään jakeiden ja lukujen numerot, että Sanan luku tämän kirjan ohella olisi mahdollista.  (Raamatun kohdat tähän kirjaan on otettu 1933/38 Raamatun käännöksestä, joitakin tarkennuksia Kuningas Jaakon käännöksestä ja T. Koilon Uudesta Testamentista.) Muista, lukijani, että tämä kirja ei ole täydellinen. Jumala ja hänen Sanansa on täydellinen. Kehotan jokaista lukijaa juurtumaan syvälle Jumalan Sanaan, josta lähtee elämä. Se elämä on ihmisten valkeus.  Kehotan myös viimeisinä päivinä pääsemään sisälle syvään rukouselämään. Jumala lupaa Sanassaan johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat. Jos kamppailet Jumalan tahtoa etsien ja kutsun edessä, sinulla tulee olla aikaa Jumalan Sanalle ja rukoukselle, että voit löytää Jumalan tahdon. Aika ajoin sinulla tulee olla aikaa myös paastoon ja hiljentymiseen Herran edessä, jotta voit kuulla hänen äänensä.  Sanassaan Jeesus sanoo selkeästi: "Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua" (Joh. 10:27). Sana lupaa myös: "... ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen" (Jer.  31:9).

Tänä aikana monta kertaa on vahaa lampaan korvissa. Korviin ei tahdo kantautua muuta kuin kova paholaisen meteli ja jylinä. Jos tuo vaha poistetaan, alkaa kuulua se vieno ääni, jolla Jumala puhuu. Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Meidän tulisi avautua huomaamaan hänen puheensa. Tulisi kuulla se ja jossakin tilanteessa myös nähdä se. Jokin elämäntilanne saattaa olla Jumalan puhetta.
Tämän kirjan tarkoitus on lähentää sinua, lukijani, Jumalaan. Olen niiden vuosien aikana, jotka olen Jumalaa palvellut ja julistustehtävässäkin ollut, tullut siihen lopputulokseen, että Jumala ei muutu. Sana sanoo: "Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti" (Hebr. 13:8). Koska Jumala ei muutu, minun täytyy muuttua, jos mielin nähdä Jumalan voiman ja hänen kirkkautensa ja tulensa laskeutuvan alttarille. Esteet eivät ole Jumalassa, vaan ne ovat aina täällä alhaalla, ihmisten keskellä.

Jumala tahtoo ilmestyä rajoittamattomasti ja vuodattaa tulensa koko kansansa ylle. Kaikki rajoitukset täytyy kuitenkin raivata ja poistaa.  Hyvä lukijani, muista, että Jumala on aina sama. Voisi käyttää sellaista vertausta, että ajamme autolla autiomaassa ja näemme kaukaa vuoren.  Kun tulemme sitä lähemmäksi, vuori suurenee ja laajenee.  Todellisuudessa vuori on kuitenkin koko ajan sama. Me vain tulemme lähemmäksi ja lähemmäksi.

Samanlainen on Siionin vuori, herrain Herra ja kuningasten Kuningas.  Mitä enemmän opimme häntä ja hänen tahtoansa tuntemaan ja näemme täällä alhaalla hänen ihmeitään ja voimaansa, sitä suuremmaksi hän tulee. Sitä pienemmäksi ihminen tuntee itsensä. Siksi on tärkeää ajatella ja rukoilla: "Herra, minä tahdon vähetä, jotta Kristus voisi kasvaa."

Tänä aikana Jumala etsii ja kutsuu niitä ihmisiä, jotka haluavat vähetä, jotta Kristus voisi kasvaa ja kirkastua kansansa kautta. Silloin pimeä maailma voisi nähdä Jumalan kirkkauden ja vanhurskaat loistamassa niin kuin tähdet.

Toivotan sinulle siunattuja lukuhetkiä tämän kirjan parissa ja ennen kaikkea Herran Jeesuksen Kristuksen seurassa. Aamen.
 

Hartolassa 1. 11. 1996
Jari Tasanen


<== Takaisin sisällysluetteloon

jaritasanen